Enerji üretiminde önemli roller üstlenen ısı eşanjörleri, santrallerin aşırı ısınmasını engellemekle birlikte dizel motorlarda, güneş enerjisi sistemleri ile bütünleşik ani su ısıtıcıları ve ısı enerjisinin geri kazanılmasında, gaz ve buhar türbinlerinde,jeotermal ısıtma sistemlerinde, yeni yapılacak nükleer santrallerde kısacası enerji santrallerinde yani enerji üreten tüm düzeneklerde hızlı, etkili ve ekonomik çözümler yaratır.

Yenilenebilir enerjiler, hala gelişmekte olan işlemler ve tesislerde elektriğe dönüştürülürler. Sistemlerin gelişime açık olması demek verimin maksimize edilebileceği / arttırılabileceği anlamına gelmektedir. Döngüye sadece bir EXPER plakalı eşanjörü takarak verimi minimum %70 arttırabilirsiniz. Mühendislerimiz tarafından projelendirilen tesisler meyvelerini toplamakta ve gelişmektedirler.

Jeotermal Isıtma Sistemleri

Türkiye son yıllarda zengin jeotermal kaynaklarını enerji üretimine özellikle de ısınma odaklı enerji üretiminde kullanıyor. ExperPHE, jeotermal bazlı konut ısıtma sistemlerinde ve kullanım suyu üretiminde sıklıkla kullanan plakalı eşanjörleri ile bu alanda başarısı tescilli ve en çok tercih edilen markalardan biridir.

Isı Enerjisi Geri Kazanım Sistemleri

Global olarak, tüm sanayiler arasında en büyük tesis maliyetlerinden biri enerji santrallerine aittir. Isı geri kazanım sistemleri, bu santrallerde üretim sırasında açığa çıkan ısı enerjisinin geri kazanılarak, üretimde kullanılmasını sağlar.  Bu sistemlerde temeli oluşturanlardan biri ise Plakalı Isı Eşanjörleridir. ExperPHE plakalı ısı eşanjörleri, tüm sistemlere ve uygulama alanı ihtiyacına göre özel olarak tasarlanarak yüksek güvenlik ve dayanıklılıkla enerji tasarrufu sağlar.

Elektrik Üretim Tesisleri

Termik santraller, elektrik üretimi esnasında yüksek hacimlerdeki suyun çok yüksek ısıya ulaştığı kızgın su kaynaklarıdır. Bu santrallerde ortaya çıkan kızgın suyun soğutulması, büyük maliyetler gerektiren farklı sistemler kurulmasını gerektirse de alternatif olarak ExperPHE Plakalı Eşanjörleri ile bu sistemlerde suyun soğutulması sağlanabilir. Soğutma işlemi esnasında ortaya çıkan ısı enerjisi ise belirlenen bir alanın tamamen ısıtılmasında kullanılabilir ve böylece çift taraflı bir tasarruf sağlanabilir.

Güneş Enerjisi Sistemleri

En bilindik enerji santralleri olan güneş enerjisi sistemlerinde ani su ısıtıcı olarak plakalı eşanjörler kullanılabilir. Kullanım sıcak sularının üretiminde ve yapı ısıtmasında maliyetsiz enerji sağlayan bu sistemlerde ExperPHE Plakalı Eşanjörleri kullanılarak daha verimli ve güvenli çalışması sağlanabilir.